نوشته‌ها

رتوایلر

رتوایلر

این از سگ ها که رتوایلر نام دارند بر خاسته از کشور آلمان می باشند .

آن ها سگ هایی بزرگ با موهایی کوتاه و ظاهر خشن می باشند .

رنگ آن ها اغلب سیاه بوده و در سمت صورت آن ها رنگ سفید دیده می شود .

بیشتر