نوشته‌ها

ساموید

ساموید

سگ های ساموید که به لاتین Samoyed نام دارند .

این سگ ها در ابتدا برای گله داری در سیبری پرورش داده شده اند .

آن ها از نژاد اشپیتز گرفته شده اند و جزو سگ های سایز متوسط می باشند .

گله داران گوزن شمالی در سیبری این سگ های سفید کرکی را پرورش داده اند تا برای آن ها گله داری کنند .

موی این نژاد حساسیت زا نبوده و مناسب نگهداری در مناطق سرد سیری می باشند .

ادامه مطلب