نوشته‌ها

سگ آپارتمانس

سگ آپارتمانی

برای آپارتمان فقط باید از سگ های آپارتمانی استفاده کنید .

بهترین نژاد ها می توان به سگ های زیر اشاره کرد :

در ابتدا می توان به نژاد شیواوا اشاره کرد .

ادامه مطلب